Mikrobiologi

Tuesday, June 18, 2013

0.Maksud nosocomial infection adalah seperti berikut:
1.Ini adalah maksud nosocomial infection.
2.Nosocomial infection adalah apabila ____________________________________________
3.Encik Y kurang faham tentang nosocomial infection dan anda menerangkan bahawa ianya adalah apabila
4.Apakah maksud nosocomial infection ?

a.pesakit sudah mengalami infeksi tertentu di rumah
b.pesakit membawa infeksi ke lain pesakit di wad
c.pesakit mendapat infeksi lain semasa di hospital
d.pesakit mengalami infeksi dari alam sekitar

Jawapan: c. pesakit mendapat infeksi lain semasa di hospital